سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
در مصیبتها چون آزادگان شکیبایى باید و یا چون نادانان فراموش کردن شاید . [نهج البلاغه]